Изберете година:
Пазарно проучване:

Пазарна консултация: „Закупуване на 13 бр. водоплаващи транспортни средства, за експлоатацията на язовирите публична държавна собственост с предоставено право на управление на МЗХГ, лодки тип „гребна“ с дължина до 5.0 м и двигател до 5.5 к.с."

Публикувана на: 16.10.2019

Краен срок: 25.10.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Пазарна консултация: „Изготвяне на работен проект за ремонтно-възстановителни работи на съоръженията и механизмите във водовземна кула язовир „Ястребино“ и актуализация на работен проект за укрепване на преливника от 2007 г., община Антоново, област Търговище“

Публикувана на: 10.10.2019

Краен срок: 17.10.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Пазарна консултация: „Изготвяне на работен проект за неотложни ремонтно-възстановителни работи на язовирна стена „Пчелина“ и на съоръженията към нея“

Публикувана на: 10.10.2019

Краен срок: 17.10.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Пазарна консултация: „Възстановяване на трасето за постоянно и резервно ел. захранване до водовземната кула на язовир „Ахелой“ и извършване на ремонтно-възстановителни работи на съоръженията и механизмите в нея“

Публикувана на: 04.10.2019

Краен срок: 09.10.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Пазарна консултация: „Изработване на специализирана онлайн платформа за улесняване и ускоряване процеса по заемане на работни места, разкрити чрез проекти, финансирани по ПРСР (2014-2020 г.)“

Публикувана на: 09.09.2019

Краен срок: 12.09.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Пазарна консултация: „Предварителна оценка на Стратегически план по ОСП за периода 2021-2027, вкл. стратегическа оценка на околната среда“

Публикувана на: 29.08.2019

Краен срок: 05.09.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Пазарна консултация: „Функционален анализ на Министерството на земеделието, храните и горите и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите“

Публикувана на: 16.08.2019

Краен срок: 23.08.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Пазарна консултация: „Доставка на компоненти и внедряване на процеси и услуга по дигитализиране на документи“

Публикувана на: 15.08.2019

Краен срок: 22.08.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Пазарна консултация: „Изработване на Работен проект за почистване чашата на яз. „Панчарево“ от наноси“

Публикувана на: 13.08.2019

Краен срок: 22.08.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

Пазарна консултация: “Разработване на многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в България (2021-2027)”

Публикувана на: 09.08.2019

Краен срок: 09.08.2019

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите

12