Изберете година:
Номер на поръчката:
Наименование:
Статус:

Преписка: 2020-0004  (Затворена)

Наименование: „Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите”

Публикувана на: 31.07.2020

Процедура: Възлагане на поръчка по реда на чл. 82, ал. 1 от З

Преписка: 2020-0003  (Затворена)

Наименование: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ)“ с три обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите“; обособена позиция № 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите“; обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите“.

Публикувана на: 31.07.2020

Процедура: Възлагане на поръчка по реда на чл. 82, ал. 1 от З

Преписка: 2020-0002  (Затворена)

Наименование: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите”

Публикувана на: 08.05.2020

Процедура: Възлагане на поръчка по реда на чл. 82, ал. 1 от З

Преписка: 2020-0001  (Затворена)

Наименование: „Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите”, с две обособени позиции: обособена позиция № 1 - „Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите” и обособена позиция № 2 - „Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите”

Публикувана на: 02.01.2020

Процедура: Възлагане на поръчка по реда на чл. 82, ал. 1 от З

Преписка: 2019-0008  (Затворена)

Наименование: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите”

Публикувана на: 20.12.2019

Процедура: Възлагане на поръчка по реда на чл. 82, ал. 1 от З

Преписка: 2019-0007  (Затворена)

Наименование: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите”

Публикувана на: 11.12.2019

Процедура: Възлагане на поръчка по реда на чл. 82, ал. 1 от З

Преписка: 2019-0006  (Затворена)

Наименование: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства ” с 5 (пет) обособени позиции

Публикувана на: 09.07.2019

Процедура: Възлагане на поръчка по реда на чл. 82, ал. 1 от З

Преписка: 2019-0005  (Затворена)

Наименование: „Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите”

Публикувана на: 14.06.2019

Процедура: Възлагане на поръчка по реда на чл. 82, ал. 1 от З

Преписка: 2019-0004  (Затворена)

Наименование: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите”

Публикувана на: 11.04.2019

Процедура: Възлагане на поръчка по реда на чл. 82, ал. 1 от З

Преписка: 2019-0003  (Затворена)

Наименование: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до Брюксел за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите”

Публикувана на: 11.04.2019

Процедура: Възлагане на поръчка по реда на чл. 82, ал. 1 от З

12